دستگاه کپسول پرکن

این دستگاه در سه سایز متفاوت برای تعداد متفاوت تعبیه شده است.

  • سایز کوچک (88 عدد کپسول) – قابلیت پر کردن 1000 عدد کچسول در ساعت
  • سایز متوسط
  • سایز بزرگ (198 عدد) – قابلیت پر کردن 2500 عدد کپسول در ساعت

این دستگاه تشکیل شده از -صفحه تنظیم -صفحه ی چینش -صفحه ی دربند -صفحه ی سمبه -کاردک، برس، دستکش، دفترچه ی راهنما و سیدی همراه با فیلم اموزشی

http://www.aparat.com/v/2bfIx                     :     لینک فیلم آموزشی

54 9