خانه

دستگاه کپسول پرکنی تکنوفیکس، دستگاهیست که به شیوه ی دستی پر کردن کپسول های دارویی شما را در مدتی کمتر و تعدادی بیشتر امکان پذیر می کند. این دستگاه به صورت دستی، سبک و قابل حمل در راستای افزایش راندمان کار تعبیه شده است و با قیمت مناسب طبق معیارهای بهداشتی ساخته شده است.

قابلیت تامین نیاز و رضایت کاربران در بخش های مختلف از جمله مراکز آزمایشگاهی، تحقیقاتی، داروخانه ها و مراکز طب سنتی.

جهت پر کردن کپسول ها در سایز های 1-0-00